home  |  contact  
Training en coaching voor de gezondheidszorg

Training

Wanneer de werkwijze van u en uw team moet worden opgefrist of aan een verandering toe is, kan ik u helpen. Ik ben gespecialiseerd in trainingen voor attitudeveranderingen binnen de gezondheidszorg. In een intake bekijken de aanvrager en ik waar gedragsverandering binnen het team nodig is. Daarnaast speel ik in op de leervragen die binnen het team leven. Op basis daarvan ontwerp ik een training op maat en voer deze uit. Bij grootschalige trainingen werk ik samen met andere professionals: co-trainers of acteurs.

Voorbeelden van mogelijke trainingen:


Meer informatie? Neem direct contact op >>


<< terug